Ankara Gezisi


Ankara Gezisi

10 May 2024

Avusturya Bilimler Akademisi ile Salzburg Üniversitesinden akademisyenleri ve Tarih Bölümü öğrencilerini Atatürk Araştırma Merkezi olarak Ankara’da ağırladık. Başkanımız Doç. Dr. Güner Doğan’ın eşliğinde Ankara’nın tarihî mekânlarını gezen konuklarımızı Yüksek Kurum Başkanımız BE. Prof. Dr. Derya Örs kabul etti. Ardından Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’nun rehberliğinde Ankara üzerine akademik çalışmalar yapan Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ziyaret edildi.